אזרחות בישראל

מדינת ישראל, לאורך שנותיה מעולם לא הגדירה לעצמה כל מדיניות הגירה. כלומר בעוד שאזרחי מדינה אחת, יכולים להגר למדינה שניה תחת מסכת כללים ברורה, אין יכולת לאזרח זר, שאינו יהודי או צאצא של יהודי, להגר למדינת ישראל. 

 

כיצד הופכים להיות אזרחים ישראליים?

חוק האזרחות:

אלו המקרים שבהם מתאפשר לאזרח זר להפוך להיות אזרח ישראלי:

1. שבות – השבות היא בעצם הזכות המוקנית לכל יהודי בעולם להגיע למדינת ישראל, להביע נכוחות לקבל אזרחות, ולהתאזרח באופן אוטומטי. הזכות מוקנית ליהודי בלבד ועד צאצא שלישי של יהודי.

2. ישיבה – אזרחות מכוח ישיבה בארץ היא אזרחות שהוקנתה לכלל התושבים שאכלסו את מדינת ישראל ערב הכרזת העצמאות. הוא חייב היה להיות אזרח ארץ ישראלי ערב הקמת המדינה.

3. לידה – תינוק הנולד לאזרח ישראלי הופך באופן אוטומטי לאזרח ישראל.

4. אימוץ – תינוק שאומץ בידי אזרחים ישראלים שהם גם תושבים של מדינת ישראל והאימוץ נעשה ע"י חוק האימוץ הישראלי, יהיה אזרח ישראלי.

5. התאזרחות: לשם התאזרחות חייבים להתקיים התנאים הבאים:

א. נמצא בישראל. – חובה על המבקש להיות פיזית בישראל.

ב. היה בישראל שלוש שנים מתוך החמש שנים שקדמו לבקשתו. – כלומר ישנה חובה להיות בארץ שלוש שנים מלאות! בתקופה של חמש שנים בקדמה לבקשה.

ג. זכאי לשבת בישראל ישיבת קבע. – כלומר שהייתו בארץ היא במעמד תושב קבע בלבד! לא בשום אשרה אחרת.

ד. השתקע בישראל או שיש בדעתו להשתקע בישראל. – כלומר ראיה לנכונות להשתקע בישראל. מה היא הראיה? רכישת בית / עסק / ניהול עמותה או חברה ועוד.

ה. יודע ידיעת מה את השפה העברית. – המבחן הוא בדרך כלל היכולת של המבקש לנהל שיחת חולין פשוטה בפני הפקיד.

ו. ויתר על אזרחותו הקודמת או הוכיח שיחדל להיות אזרח חוץ לארץ כאשר יקבל אזרחות. 

מכאן אנו למדים כי למעשה, מדינת ישראל אינה מדינת הגירה, אינה מעודדת הגירה ואינה מעוניינת לקבל לתוכה אזרחים שאינם יהודיים.

  

ממשלת ישראל ומשרד הפנים:

ממשלת ישראל אינה רוצה או מעוניינת להכניס לתוכה אזרחים זרים שאינם יהודים מתוך חשש שמתן אזרחות לציבור גדול שאינו יהודי למעשה ישמיט את הקרקע מתחת לרעיון המדינה היהודית והדמוקרטית.

לכן ממשלת ישראל, באמצעות משרד הפנים, באמצעות רשות האוכלוסין מקשה באופן מיוחד על כל המבקשים, מכל הסיבות בקבלת אזרחות ישראלית.

הפקידים מודעים לרצון הממשלה, השר והמנכ"ל ופועלים להכשיל ולסרב את הבקשות בקשיחות, דווקנות ולעיתים מתוך מתן טעמים קלושים.

ולכן, הגשת בקשה זו ללא עורך דין מומחה ומקצועי יכולה לגרום לסרוב הבקשה ודרישה של הרשות מהמבקש לעזוב מיד את ישראל.

לכן נציין כי שכירת עורך דין מומחה יכולה להעלות את הסיכויים להצלחת הבקשה בעשרות מונים. סיכויים טובים יותר משמעותם קבלת אזרחות בתוך זמן קצר יותר.

 לקביעת פגישה ללא התחייבות - צרו קשר כעת!

 חוק האזרחות

 

 

אזרחות ישראלית לבן זוג | זובידה - רינגר