איחוד משפחות בישראל

מהו הליך איחוד המשפחות?

סמכות נישואים וגרושים בישראל:

ע"פ חוק, נישואים וגרושים בישראל הם בסמכות דתית בלבד. כלומר:

1. אזרחים ישראלים יכולים להינשא אך ורק לבן דת זהה ע"פ חוקי הדת הרשומה להם במרשם האוכלוסין.

2. אין יכולת לשני לאזרחים ישראלים להינשא בנישואים אזרחיים בישראל ולרשום את הנישואים במרשם האוכלוסין.

3. אין אפשרות לשני אזרחים ישראלים בני דת שונה להינשא בישראל ולרשום את נישואיהם במרשם האוכלוסין.

4. אין אפשרות לשני אזרחים ישראלים בני אותה הדת להינשא בחתונה שאינה דתית בישראל, ולהירשם במרשם האוכלוסין.

כלומר מדינת ישראל, בגבולותיה, מעניקה סמכות יחודית לבתי הדין הרבניים ותואמיהם המוסלמים (שריעה) והנוצרים על כל פלגיהם, לנישואים וגרושים.

מה הפתרונות לכל האוכלוסיה האחרת המעוניינת להינשא:

1. שני אזרחים ישראלים בני דת שונה?

2. שני אזרחים ישראלים המעוניינים להינשא לבני מינם?

3. אזרח ישראלי המעוניין להינשא לאזרח מדינה אחרת ושניהם בני דת שונה?

אלטרנטיבות לנישואים דתיים במדינת ישראל:

1. ידועים בציבור –  ידועים בציבור היא מעין כסות משפטית המעניקה לבני זוג המקבלים את ההכרה כידועים בציבור את אותם הזכויות הנתונות לבני זוג נשואים (משכנתא, צוואה, פנסיה, גמלה ועוד).

2. ברית זוגיות – ברית זוגיות היא מסמך משפטי הנערך בין בני זוג שאינם מעוניינים להינשא בנישואים דתיים או שאינם יכולים להינשא בנישואים דתיים והמכשיר את מעמדם כבני זוג ידועים בציבור.

3. חוק ברית הזוגיות מעניק אפשרות נישואים לבני זוג חסרי דת ע"פ החלטת בית המשפט.

אלטרנטיבות לנישואים אזרחיים מחוץ למדינת ישראל:

1. נישואים אזרחיים במדינה אחרת הנעשים ע"פ דין אותה המדינה – לדוגמא: משרד הפנים יהיה חייב לרשום נישואים אזרחיים שבוצעו בקפריסין ונרשמו ע"פ חוק.

2. נישואים בלב ים – ע"פ החוק הבנלאומי, סקיפר רשאי במקרים מסויים לבצע נישואים בלב ים. אולם יש להניח כי בשל בעיית תיעוד מספיק יאלצו בני הזוג להינשא מחדש במדינה מוכרת על מנת להירשם במרשם האוכלוסין כנשואים.

3. נישואים בשגרירות זרה – לכאורה ניראה כי נישואים אזרחים, ע"פ דין המדינה אשר מבוצעים ע"י השגרירות של אותה המדינה בישראל תקפים! כך למעשה אם שגרירות נורווגיה תסכים לקבל אליה אזרחים ישראלים ולחתן אותם בנציגות, יהיה חייב משרד הפנים לרשום את נישואיהם כיוון שאלו בוצעו בשגרירות (למעשה על אדמת מדינה זרה שם חלים חוקיה) והם נעשו ע"פ החוק הנורווגי. ברם איגרת בקשה משנת 1995 שהגישה ממשלת ישראל ומשרד החוץ הישראלי המבקש משגרירויות שלא לחתן אזרחים ישראלים בנציגות, חוסמת למעשה את הדרך למימוש הנישואים.

 

כך, למעשה, נותר לבני זוג שאינם מעוניינים או אינם יכולים להינשא בנישואים דתיים, מוצא אחד, נישואים במדינה אחרת ורישומם ע"פ חוק במדינה.

ביגמיה והבעיה הרישומית:

בהתאם לחוק העונשין תשל"ז 1977 סעיף 176 ריבוי נישואין היא עבירה הטומנת בחובה מאסר בן חמש שנים "נשוי הנושא אישה אחרת, ונשואה הנישאת לאיש אחר, דינם  - מאסר חמש שנים".

כלומר אדם שנישא בחו"ל, נחשב כנשוי לכלי עלמא, והוא חייב לרשום את נישואיו בישראל.כאשר מדובר בביגמיה. מדינת ישראל אינה יכולה לאפשר לאזרח ישראלי שנישא בחו"ל לא להירשם בארץ, ולשוב ולהינשא בארץ בשל אותו העדר רישום. לכן חייבת הייתה המדינה להסדיר את רישום הנישואין בחו"ל בלשכות רשות האוכלוסין וההגירה – מכן קבעה היא את "נוהל איחוד המשפחות".

– נוהל איחוד משפחות היא האלטרנטיבה הרישומית שניתנת ע"י משרד הפנים לכלל הזוגות שנישאו מחוץ לישראל.

נציין כי לאחר הנישואים חייבים בני הזוג בדיווח תוך 30 יום לשגרירות ישראל או למשרד הפנים על שינוי הסטאטוס שלהם, והם רשאים להתחיל בהליך המדורג להסדרת מעמד בן הזוג בישראל (אם מדובר על בן זוג שאינו ישראלי).

 לקביעת פגישה ללא התחייבות - צרו קשר כעת!

הפניות:

חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגרושין) תשי"ג - 1953

ברית הזוגיות – מחקר, שחר ליפשיץ.

חוק ברית הזוגיות לחסרי דת – תש"ע 2010

נישואים בשגרירות נורווגיה – כתבה.

איחוד משפחות משרד הפנים | זובידה - רינגר

תמונה: יניב ברמן