אשרות כניסה לישראל

אזרחים זרים המעוניינים להיכנס למדינת ישראל, חייבים להצטייד באשרה מתאימה לכניסה.

האשרה מותאמת לצורכי הכניסה, כך למשל מי שמבקש להגיע לתיירות יקבל אשרת B/2 ומי שמעוניין להיכנס לצורכי עבודה יקבל אשרת B/1. כל אשרה מוגבלת ומותנית בתנאי כניסה המתאימים לסוג אותה האשרה ונסביר:

מטרה                     תיירות                                       עבודה

סוג אשרה                 B2                                          B1

תוקף                     חודש                                         כשנה

מגבלת ניצול            שלושה חודשים מיום הניפוק                   ללא מגבלה בטווח השנה

מחיר                      90 ש"ח                                     180 ש"ח

עבודה                    אסור                                         מותר

 

הנה, יכולים אנו לראות כי ישנם הבדלים משמעותיים בין אשרה לאשרה ויש צורך בהבנת הצרכים של מבקשה האשרה והמזמין.

שאלות אותם נישאלנו בעבר ע"י מזמינים:

במקרה של עובד המגיע לעבודה קצרת מועד, למשל אמן המגיע ל 24 או 48 שעות, האם צריך להנפיק לו אשרת עבודה הדורשת מסמכים רבים או לחלופין אשרת תיירות?

במקרה של תייר, שהוא מנכ"ל חברה ישראלית או בעל מניות המגיע לתיירות המשולבת עם ביקור עסקים, האם נבקש אשרת תיירות או אשרת עבודה?

שאלות מעין אלו מופנות אלינו מידי יום. 

1. כניסה למדינת ישראל נעשית ע"פ חוק הכניסה למדינת ישראל תשי"ב 1952.

2. כניסה למדינת ישראל של אזרח זר חייבת להיעשות עם אשרה מתאימה.

3. הענקת אשרת הכניסה למדינת ישראל נמצאת תחת אחריותו וסמכותו של שר הפנים.

 

אם כן, מה הן סוגי האשרות הניתנות במדינת ישראל:

1. אשרת תייר ב/2 – אשרה זו, הינה האשרה הנפוצה ביותר והיא ניתנת לכל אזרח זר המגיע לביקור תיירותי בישראל. אשרה זו מעניקה כסות גם לכניסות אחרות לארץ שהן לטווח קצר. לדוגמא, איש עסקים המגיע לזמן קצר לארץ לצורך פגישות עסקיות, יקבל כמובן אשרת תייר ולא יאלץ להגיש בקשה לאשרת עבודה. אשרה הניתנת עד לתקופה של שלושה חודשי שהייה.

2. אשרת עבודה ב/1 – אשרה זו מיועדת לעובדים זרים, אשר מגיעים לארץ לביצוע פרוייקט או עבודה לטווח זמן קצר או ארוך.

3. אשרת עובד מומחה – אשרה זו ניתנת לעובדים זרים אשר אין ישראלי היכול לעבוד במקומם בתחום התמחותם הספציפי. לדוגמא – משחזרי פסיפס, אמנים, שפים ספציפים (אסייתים, צרפתים) ועוד.

4. אשרת סטודנט א/2 – אשרה הניתנת לאזרח זר אשר התקבל ללימודים בארץ במוסד מוכר. האשרה ניתנת לשנה ומתחדשת. האשרה יכול ותאפשר לסטודנט לעבוד בתנאים מסויימים.

5. אשרת איש דת א/3 ישיבת ארעי – אשרה הניתנת למי שמתכוון לשהות בישראל לצורך שליחות דתית או לימודים במוסד דתי. המוסד צריך לאשר את הסכמתו ואת יעודו של מבקש האשרה.

6. אשרה מטעמים הומניטרים – ניתנת ע"י הוועדה לעניינים הומניטרים, לאחר הגשת בקשה של אזרח זר הנמצא בארץ ומטעמים מיוחדים בלבד (סכנה לחייו במדינת המוצא, ילדיו הקטינים נמצאים בישראל, התעללות שעבר בישראל).

7. אשרת מתנדב ב/4 – ניתנת רק לאזרחי מדינות הפטורות מאשרת כניסה לארץ . נועדה לספק אשרה ארוכת טווח למי שמעוניין להגיע לארץ ולעבוד זמנית, שלא בשכר, תמורת לינה ודמי כיס סמליים.

8. תושב ארעי א/5 – אשרה זו מוענקת לבני זוג של אזרח ישראלי בעת שמשרד הפנים בודק את זכאותו לאורך ההליך המדורג. אשרה זו ניתנת לעובדים הזרים המורשים לשהות בישראל ע"פ החלטת הלשכה. אשרה זו מאפשרת לנושא אותה לעבוד בארץ בחוק.

 

9. אשרה למבקרי יום – שר הפנים ונציגיו יכולים להעניק אשרה לביקור בן טווח זמן קצר (יום עד חמישה ימים) לאזרחים זרים הנדרשים לאשרת כניסה לארץ וכאלו שאינם זקוקים לאשרת כניסה לארץ. הגשה ע"י סוכן נסיעות בארץ.

אשרות כניסה לישראל | זובידה - רינגר