אשרות הומניטריות

אשרה מטעמים הומניטריים מתחלקת לשתי חלוקות:

1. בני מיעוטים:

אם המדובר בבני מיעוטים המעוניינים להגיש בקשה לאיחוד משפחות מטעמים הומניטריים:

 • נוכחות אישית חובה – אם במשמורת אז הבקשה תעשה ע"י בא כוחם.
 • מסמכים רלוונטים מלווים את הבקשה.
 • מכתב מפורט להסבר על הבקשה.
 • תמצית רישום ממרשם האוכלוסין.

רשות האוכלוסין וההגירה אינה מפרטת מה הם המקרים שבהם אושרה בקשת פלוני או מה הטעמים ההומניטרים הנכללים בתוך בקשה זו. הרשות מעוניינת להיות מעורפלת על מנת שלא יהיו קריטריונים ברורים שיחייבו אותה באישור הבקשה.

לכן חייבים לגשת להליך זה עם ידע מוקדם – אילו בקשות אושרו, אלו מסמכים התקבלו, מה צריך שתכלל הבקשה ומה צריך שיכלול המכתב הנלווה.

הרשות תנסה לדחות את הבקשה לאלתר, אולם יקשה עליה לעשות כן אם מגיש הבקשה מיוצג ומציג תקדימים ותקנות התומכות בטיעוני הבקשה.

 

2. עובדים מתחום הסיעוד:

מטופלים סיעודיים, בעלי היתר העסקה פעיל (לא מותלה) פנוי ותקף להעסקת עובד זר יכול להגיש בקשה הומניטרית:

 • טופס בקשה מקורי.
 • חוו"ד מנומקת עם היסטוריה רפואית – ניתנה ע"י רופא/ אח / עו"ס מוסמך.
 • תצהיר העובד הכולל: הסכמתו לעבודה בישראל רק תחת מעסיק זה.

אשרה הומניטרית זו הינה אשרת מחוייבות של העובד והמעסיק. אשרה זו ניתנת מטעמים הומניטריים והבנה כי העובד והמעסיק קשורים ויגרם למעסיק נזק נפשי או גופני אם לא יועסק עובד זה אצלו.

 

3. בקשת אשרה הומניטרית – אזרח זר:

כאן מדובר ברשימה גדולה ופתוחה שניתן להגיש בגינה בקשה לאשרה הומניטרית לוועדה הבינמשרדית בנושאים שונים:

 • בן זוג זר של אזרח ישראלי המבקש להביא את בנו /הורה קשיש לארץ.
 • עובד סיעוד שיש לו בן קטין מאזרח ישראלי.
 • אזרח זר קטין שנולד בישראל לעובד זר וחייו עברו בישראל.
 • אזרח זר שהגיע לישראל וסבל מהתעללות נפשית או פיזית.
 • אזרח זר הנמצא בהליכי משפט פלילי או אזרחי במדינת ישראל.

נציין כי גם כאן מבקשת הרשות לגרש במהירות וביעילות את האזרח הזר ללא מתן כל סיוע או עזרה וברובם המוחץ של המקרים תדחה את הבקשה ללא דיחוי ותמהר להכניס את המבקש למשמורת.

הגשת בקשה באופן שאינו מעלה את כל הטענות או מביא את הראיות לסימוכין בטענות יכול ליצור מצב שבו בית הדין בערר ידחה את הבקשה על בסיס זה בלבד!

רק משרד בעל ניסיון מעשי ומקצועי יכול לתת מענה נכון בהגשת בקשה שמעלה את הסיכויים באופן מהיר לאישור הבקשה ובמקרה הגרוע, הכנה לערר שיתן סיכוי טוב לאישור הבקשה בבית הדין.

לקביעת פגישה ללא התחייבות - צרו קשר כעת!

אשרת כניסה לישראל | זובידה - רינגר