בקשה לביטול דו"ח


בקשה לביטול דולכל אדם המקבל דו"ח, בין אם מדובר על דו"ח תנועה ובין אם מדובר בימינו על דו"ח בנושאי בידודי קורונה, עומדת הזכות והוא רשאי להגיש בקשה לביטול דו"ח. כמו כן, ובמידה והבקשה לביטול דו"ח לא התקבלה, ובתנאי שטרם חלף המועד הקבוע לכך בחוק, ניתן להגיש בקשה להישפט ולקים דיון בבית המשפט. את הבקשה לביטול דו"ח ניתן להגיש בתוך 30 ימים מיום מסירת הדו"ח, כשהיא מנומקת ומוסברת וצויינו במסגרתה כל הפרטים ההכרחיים (פרטים אישיים, פרטי הדו"ח וכד').

בקשה לביטול דו"ח יכול שתוגש בשל דו"ח משטרה (בתנאי שזהו דו"ח ברירת קנס ולא זימון לדין), דו"ח חניה או דו"ח על נהיגה בנתיב ציבורי, כאשר הוא ניתן על ידי הרשות המקומית או העירייה. נדרש לשים לב לזמן הגשת הבקשה, שאם עבר המועד לכך, עליכם לשלם אותו או לבקש להישפט (בתנאי שהזמן עוד מאפשר זאת, בתלות בסוג הדו"ח) כדי להימנע מגביית כפל קנס, ריביות פיגורים ועמלות שונות. ברוב המקרים ישנן מערכות בהן ניתן לבקש ביטול דו"ח באופן מקוון, כך שהאסמכתאות יהיו בלאו הכי מגובות בתאריכים הרלבנטיים. תוכלו להתעדכן בדרך הגשת הבקשה באופן מפורט באתרי המשטרה והרשויות או בפירסומים שונים כפי שהן מפרסמות מדי פעם. 

אופן הגשת בקשה לביטול דו"ח

בדרך כלל פעולת בקשה לביטול דו"ח הינה קלה ופשוטה. שימו לב שבמקרה שמדובר בבקשה הרלוונטית לעניין תעבורתי (דו"ח משטרה או דו"ח חניה מטעם העירייה), את הבקשה יכול להגיש נהג הרכב, או בעלי הרכב כפי שהם רשומים במשרד הפנים, בין אם באופן עצמאי או באמצעות עו"ד לתעבורה. במקרה של רכבים שכורים, יש לצרף לבקשה את אישור ההשכרה או כל מסמך אחר אשר יעיד כי הרכב היה ברשותכם בעת מתן הדו"ח. לפעמים יהיה צורך בסיוע של עורך דין מומחה בתעבורה, אשר יוכל לייעץ ולכוון אתכם בנוגע לפירוט הסיבות בגינם אתם מעוניינים לבטל את הדו"ח.

אם תפנו למשרד עורכי דין זובידה – רינגר, תוכלו להתייעץ ולשאול כל שאלה הקשורה לתהליך בקשה לביטול דו"ח, או בכל נושא אחר. נוכל לכוון אתכם, מניסיוננו העשיר בנושאים אלה, כדי להגדיל את הסיכויים באופן משמעותי שהבקשה לביטול דו"ח תאושר ללא שאלות או עיכובים נוספים. אל תרימו ידיים כאשר אתם נתקלים בבעיה מסוימת במהלך מילוי הבקשה לביטול דו"ח, מכיוון שנוכל לתת לכם את הדגשים החשובים שצריכים להיות מצויינים בבקשה זו, כדי שהיא תוכל לשכנע את מקבלי ההחלטה ברשות בצידקת דבריכם.