מהי המשמעות של חוק הירושה ללא צוואה


חוק הירושה ללא צוואהרעיון הצוואה עתיק יומין. בחירתו של אדם למי יינתן רכושו ובאיזו אופן הוא יחולק, נחשבת לזכות טבעית. אולם מה שעל כל אחד לדעת, זה שגם לחוק יש מה לומר בעניין. במידה ואדם לא הותיר אחריו צוואה, הדבר היחיד שיקבע את עתיד עזבונו הינו חוק הירושה ללא צוואה, כלומר חוק הירושה, התשכ"ה – 1965, אשר קובע בפרק השני לחוק מהם כללי הירושה על פי דין. נסביר בשורות הבאות על משמעות החוק. 

חוק הירושה ללא צוואה – הוא ברירת המחדל

החוק האמור נפתח בדברים אלה (סעיף שני לחוק): "היורשים הם יורשים על פי דין או זוכים על פי צוואה. הירושה היא על פי דין זולת במידה שהיא על פי צוואה." כלומר, החוק מוגדר כברירת המחדל. במידה ומוריש רוצה לצוות את רכושו לאדם או למוסד כזה או אחר, מבלי שהחוק יאמר אחרת, עליו להכין צוואה שהחוק מכיר בה.

מיהם יורשים על פי דין וסדר עדיפות

החוק מגדיר יורשים, כבני משפחה של הנפטר או הנפטרת. תחילה – בן או בת הזוג. שנית, הילדים, לאחר מכן הורים, אחים, הורי ההורים וכד'. מוגדר בחוק כי בני הזוג הם היורשים החוקיים של המיטלטלין, כלומר הרכוש שבבית המשותף לרבות רכב. בהנחה כי לנפטר ישנם ילדים, הרי שכול הילדים יחד יורשים מחצית מרכוש הנפטר ואילו בן או בת הזוג יורשים את המחצית השנייה (וזאת כמובן בנוסף למחצית שלהם של הרכוש). במידה ולנפטר אין ילדים, בן או בת הזוג יורשים שני שלישים מהרכוש והאחרים השליש הנותר. החוק מגדיר כסדר עדיפות בין היורשים שאינם בן או בת זוג, כך: "ילדי המוריש קודמים להוריו, הוריו קודמים להורי הוריו". כמו כן מוגדר כי החלוקה בין הילדים תהא שווה. 

יורשים כשרים ויורשים פסולים על פי חוק

החוק מקפיד להגדיר כי מי שמנסה לתבוע חלק בירושה על סמך זיוף, פסול מלרשת. כמו כן, חוק הירושה ללא צוואה מגדיר כי אם יורש רצח או ניסה להמית את המוריש והורשע, הרי שהוא נעשה פסול מלרשת. מי שמוגדר בצוואה כיורש אך מודיע בצורה רשמית על אי רצונו לרשת, מאבד את מעמדו כיורש. 

כאמור, בכל מצב שבו רוצים להבטיח הורשה שלא כמוגדר על פי חוק הירושה ללא צוואה, נדרשת עריכת צוואה כחוק. לעריכת צוואה ומידע נוסף, פנו למשרד עורכי דין זובידה – רינגר.