צוואת קיום וייסוד


עורך דין צוואות וירושות | זובידה - רינגרמה היא צוואה:

מה היא צוואתו של אדם? ובכן, צוואתו של אדם היא הענקת כל מה שהוא מעוניין, רוצה ויכול לכל מי שבחר. דוגמאות טובות לכך הוא שם או שם משפחה. כאשר נותן ראש המשפחה את שם משפחתו לצאצאיו, הוא מעניק להם את חוט השני ההיסטורי העובר לאורך כל אבות אבותיו. שם משפחתי הוא זובידה – חמאה בארמית. לאחר גירוש בבל, התמקמו אבות אבותי בארץ הידועה היום בשם עיראק. מאחר ואבות אבותי התעסקו בייצור ובמסחר של מוצרי חלב וחמאה, הוענק להם השם זבדה – זובידה.

אברהם אבינו העניק צוואתו עוד בחייו לשני בניו יצחק וישמעאל. יעקוב העניק את צוואתו לשני בניו יצחק ועשו, כאשר יצחק פועל בחוסר מוסריות ולוקח את הבטחת הבכורה בערמה ובמרמה מידי אחיו עשו בעת חלוקת הצוואה.

צוואתו של אדם יכולה לסמן גם את המשך דרכו המוסרית, החברתית והלאומית. אנו בהחלט יכולים לומר כי לזאב ז'בוטינסקי יש צוואה וזו מוכרת ומיושמת עד היום באמצעות ספריו, מילותיו, שיריו והמצודה אשר הפכה להיות מקום כינוס תנועת חירות בית"ר והליכוד.

נכסיו המוחשיים של אדם, אותם הוא מעוניין לחלק לאחר מותו, רכב, נדל"ן וכסף צריך הוא לומר ברחל בתך הקטנה מה אופי וטיב החלוקה.

צוואה – מדוע לערוך?

ע"פ הדין, צוואתו של אדם תתחלק בין יורשיו באופן הבא: מחצית מרכושו לבן זוגו ומחצית לילדיו, אם לא ערך צוואה. אם כן, ואם ישנה ברירת מחדל ראויה, מדוע לערוך צוואה? ישנן סיבות רבות, נעלה מעט מהן:

ילדים קטינים – נניח שאדם הולך לעולמו בטרם בגרו ילדיו, אזי ניהול הכספים ינתן ביד בן הזוג, כאפוטרופוס. ויכול והמנוח לא האמין באמונה מלאה ביכולת בן הזוג לנהל את כספי ירושתו באופן שקול, לכן עורך הוא צוואה הנוקבת בשמו של מנהל העיזבון לטובת מחצית מנכסיו השייכים לילדיו ואת המועד בו יקבלו את חלקם.

רצון לחלוקה שונה – נניח ולאדם יש שני ילדים, האחד נשוי ובעל בית, השני סובל ממחלה או מפגיעה מוחית או נכות. יתכן והאדם ירצה לחלק את נכסיו בצורה שאינה שווה, ולהעניק לאח ה"חלש" יותר, אפשרות טובה יותר לחיות ברווחה כלכלית.

בית מגורים – אדם הולך לעולמו כאשר הוא ובן זוגו חיים יחד בביתם המשותף. כעת יחולק הבית כך – זכותו של בן הזוג מתוקף בעלות 50%, זכותו של בן הזוג מתוקף צוואה 25%, זכותם של הילדים 25%. מה יהיה אם הילדים יבקשו לממש את הנכס? לכן, ראוי וצריך שהמנוח יעניק לבן זוגו את הזכות להמשיך ולהתגורר בדירה עד סוף ימי חייו בלי שיוכלו הילדים לממש את הנכס ומבלי שבן הזוג יוכל למכור את הנכס ללא אישור הילדים.

נישואים שניים – אנו מוצאים כי החשש הגדול ביותר של הורים הבאים לחתום על צוואות במשרדנו הוא החשש כי נישואים שניים של בן הזוג לאחר מותם יעבירו את חלקם ברכוש לידי בן הזוג החדש ואו ילדיו. ולכן הם מבקשים להטיל מגבלות על יכולת בן הזוג במכירת או התנהלות בנכסים השייכים להם.

מי צריך לערוך צוואה?

שאלה זו שניראית קלה ופשוטה אינה כזו למרבה הצער. האם כל אדם מעל גיל 18 צריך לערוך צוואה? האם כל מי שנישא ובעל ילדים צריך לערוך צוואה? אנו מוצאים כי התשובה בד"כ היא, מה מעוניין אדם להוריש בצוואתו ומה יכול להימצא בצוואתו. נגיד כך, לעיתים הצוואה יכולה לסייע ולחשוף בפני בן הזוג והיורשים האחרים את כלל הנכסים עליהם לא ידעו ולא היו מצליחים להגיע אליהם – ביטוחים, חשבונות בנק בחו"ל, קרקע בחו"ל, השקעות, מניות ועוד.

לכן התשובה שאנו סבורים שתתן מענה באופן רוחבי היא כל אדם מעל גיל 35, כל אדם נשוי, כל אדם ויש לו יורשים.

צוואה ללא פגמים:

צוואה הנערכית בבית לבד, לעיתים רבות מביאה למצבים של ערעור על הצוואה ע"י היורשים מהסיבות הבאות:

1. אופיים של העדים – לעיתים נהנים ולעיתים מכירים את הנהנים באופן המעלה חשש כי הופעל לחץ על כותב הצוואה.

2. עריכה לא נכונה של הצוואה בהתאם לדין – עריכה לא כדין יכולה לעיתים להביא למצב שבו יורש שחלקו היה קטן או אפסי יטען שעורך הצוואה שכח בטעות לרשום את חלקו המלא או היחסי בהתאם לרצונו.

3. חלוקה אבסורדית ללא צידוק – למשל תרומה של 50% מכלל נכסי המנוח לתרומה ללא צידוק או הסבר ראוי יכול לגרום ליורש לבקש לפסול את הצוואה בבית המשפט.

לכן צריך ורצוי לערוך צוואה הנערכית ע"י עורכי דין מומחים בתחום אשר יסייעו לעורך הצוואה להוציא צוואה והמביאה לכדי כתב את רצונו של העורך באופן מדוייק וללא פגמים.