תביעות קטנות

מוסד התביעות הקטנות מוסדר בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד – 1984

 

אז מהי תביעה קטנה?

על פניו, תביעה קטנה זהה לתביעה רגילה בדין האזרחי, אך ההליך קיבל הקלות רבות שכן מטרתו לפתור סכסוכים אזרחיים פשוטים יחסית בין תובע יחיד (כלומר, אדם יחיד בשר ודם ולא חברה או קבוצת בני אדם) לצד נתבע (יחיד או חברה) אשר מהותם כספית (עד מגבלת סכום שמתעדכנת מידי שנה) או בנושא צרכני.

הכלל המרכזי ההופך תביעה קטנה לפשוטה יותר לניהול הוא הכלל הפוטר את בית משפט זה מלנהל הדיון תחת כללי קבילות הקבועים בדיני הראיות וכן אינו מחייב אותו להתנהל בהתאם לסדרי הדין הנהוגים בבתי המשפט האחרים והכל במטרה להכרעה צודקת ומהירה, כשהדגש מושם על המהירות.

עקרון נוסף המקל על הצדדים לדיון הוא העקרון לפיו הצדדים אינם מיוצגים על-ידי עורכי דין בבית משפט זה (למעט חריגים מסויימים).

כל הכללים המצויינים מסייעים לצדדים לדיון, ולבית המשפט, לנהל הליך מהיר מאוד ובעלויות נמוכות מאוד. כלל נוסף אשר יש בו להפחית מהעלויות הכרוכות בניהול הליך תביעה קטנה, אך עם זאת להצר את יכולת הפעולה של הצדדים, הוא הסרת הזכות להגיש ערעור על פסק דינו של בית משפט זה והחלפתו באפשרות לבקש רשות להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי.

הגבלה נוספת בבית המשפט לתביעות קטנות היא זו הקובעת כי אדם יוכל להגיש עד 5 תביעות קטנות בשנה אחת. מטרתו של כלל זה למנוע קיומם של תובעים סדרתיים המבקשים לנצל לרעה את ההקלות (ובכך למזער סיכונים) שניתנו בבית משפט זה.

בתי משפט לתביעות קטנות מהווים לרוב מדור במסגרת בית משפט השלום במחוז בו הם ממוקמים.

 

כיצד מתנהל ההליך?

ההליך בבית המשפט לתביעות קטנות מתנהל לפי אותם עקרונות ממש בהם מתנהלים הליכים בבתי המשפט השונים, אך בכמה שינויים. ההליך נפתח בהגשת כתב תביעה קטנה לבית המשפט, אותו ניתן היום להגיש באמצעות האינטרנט, גם ללא עורך דין בעל גישה למערכת נט המשפט. כל אזרח ישראלי יכול להתחבר למערכת נט המשפט באמצעות מערכת ההזדהות הממשלתית ולהגיש כתב תביעה קטנה. בצידו של כתב תביעה זה יש לשלם אגרה מופחתת (1% מסכום התביעה ולא פחות מ-50 ₪).

כתב תביעה קטנה, בשונה מכתב תביעה אחר, צריך לכלול כבר את כל המסמכים וכל הראיות אותם מבקש התובע להגיש. באותו אופן, כתב ההגנה שיוגש על-ידי הצד שמנגד יכלול גם הוא את כלל המסמכים עליהם מתבקשים להתבסס.

לאחר הגשת כתב התביעה, התיק ינותב לשופט המתאים שיקבע את מסגרת הזמנים ומועד הדיון. ברוב המוחץ של התיקים יתנהל דיון אחד בלבד, בסופו ינתן פסק דין (בדרך כלל לא במעמד הדיון אלא זמן מה לאחר מכן).

הכללים:

1.      מה ניתן להגיש?  תביעה אזרחית נזיקית בלבד ועד סכום של 33,800. – כלומר הליך אזרחי ולא פלילי, מטרת ההליך היא קביעת ותשלום בגין נזק (לא ניתן לבקש סעד הצהרתי).

2.      מי יכול להגיש? – כל אדם (כולל תושב או אזרח זר). תאגיד או חברה אינה יכולה להגיש תביעה בבית משפט לתביעות קטנות אולם ניתן לתבוע חברה או תאגיד.

3.      היכן מגישים?  – כל בית משפט לשלום שהוסמך לדון בתביעות קטנות. את התביעה צריך להגיש במקום מושבו של הנתבע!

4.      לא ניתן להגיע מיוצגים ע"י עורך דין – אלא במקרים חריגים שבהם ניתן אישור בית המשפט לכך.

5.      מה מגישים? – כתב תביעה / כתב הגנה ויחד איתם את כל המסמכים המאמתים (תצהירים, ראיות, חוזה, הסכם, חוו"ד מקצועית, עדויות ועוד)

 

אז אם הכל כל כך פשוט, מי צריך עורכי דין?

האומנם, הליך תביעה הקטנה נועד לפשט את הדברים אך גם במסגרת זו נפגשים תובע ונתבע, לרוב חסרי השכלה משפטית, מול שופט מקצועי לכל דבר ועניין. גם במצב הדברים שאין הצמדות לדיני הראיות ולפרוצדורה, זמנו של בית המשפט מוגבל מאוד והוא תמיד ישאף לקיים דיון תמציתי וככל הניתן מקצועי.

היוועצות בעורך דין, בין אם להכנת כתב תביעה קטנה ובין אם להכנת כתב הגנה, כמו גם בהכנה לאיסוף והצגת ראיות, חקירת עדים, הצגת טיעונים בבית משפט ועוד יכולים להבטיח לך את קרש הקפיצה שיכול להביא אותך קרוב יותר להשגת המטרה – קבלת סכום התביעה במלואה.

משרדינו ישמח להעניק ייעוץ אישי ומקצועי לפני, במהלך ובסופה של תביעה קטנה. להכין את כתב התביעה או כתב ההגנה, לערוך את התצהירים הנדרשים, להמליץ על מסמכים נדרשים וחוות דעת מקצועיות, לקיים סימולציותך של דיונים בבית המשפט, שיעלו את הסיכויים לניצחון בתיק בעשרות מונים. הראיה לתשלום שיתבצע ע"י הלקוח למשרדנו יוגש גם הוא במסגרת התביעה כראיה להוצאות שצריך שיפסקו לטובתו בסיום התיק.

 לקביעת פגישה ללא התחייבות - צרו קשר כעת!

הפניות:

חוק בתי המשפט

עמוד הגשת תביעה קטנה

הרשות השופטת – מדריך לאופן הגשת תביעות קטנות

 

 

בקשה לביטול דו